Nationell grundkurs om förvärvad dövblindhet 2018

Målgrupp: Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara anställda inom stat, region/landsting och kommun. Det kan vara i verksamheter som skola och barnomsorg, barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Målsättning: Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till goda och kompetenta medarbetare inom olika samhällsområden som personer med förvärvad dövblindhet är beroende av eller kommer i kontakt med. Deltagarna ska ges kunskap om dövblindhet och vilka konsekvenser det kan innebära för att kunna anpassa sitt förhållnings- och arbetssätt. Men också få känndedom om olika insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med förvärvad dövblindhet.

Kursplan

Datum och tider: Utbildningen är upplagd på 6 utbildningsdagar. Dessa dagar kommer att delas upp på 2 tillfällen med start den 20, 21, och 22 mars 2018 och den 25, 26 och 27 september 2018. Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med uppgifter på hemmaplan.

Plats: Göteborg

Kostnad: Kursen är gratis. Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan i din organisation.  Finns ingen ersättare måste platsen avbokas till en kostnad av 2 000 kr (ink.moms). Kaffe ingår, övrig kost och logi ingår ej.         

Anmälan: Senast den 15 januari.
Anmälan är bindande. Det finns endast 20 platser.

Bekräftelse: Information om plats, program och deltagarlista skickas ut efter sista anmälningsdatum

Upplysningar:
Monika Estenberger
E-post: monika.estenberger@nkcdb.se
Mobil: 0705 – 42 36 74

Lena Asklund
E-post: lena.asklund@spsm.se
Mobil 0706 – 04 02 16