Inlägg av admin_nkcdb

Webbinarium 21 september: Det är tillbehören som förenklar!

Under 2017 håller vi ett antal webbinarier på temat Digital ADL eller Smarta mobiler som hjälpmedel för personer med dövblindhet. Temat för del 3: Det är tillbehören som förenklar! Ur innehållet: Att koppla in tillbehör Tips på olika tillbehör som knappar, omgivningskontroll, hälsa, varseblivning mm (både för iOS och Android). Mål: Du ska känna till lite […]

Nationell konferens 11 oktober: Att utvecklas genom kultur – en rättighet även för den som inte ser och hör!

Arbetar du med insatser eller re-/habilitering enligt LSS, HSL eller SoL? Välkommen till en konferens i samarbete med konstprojektet Kännbart, www.kannbart.nu Enligt artikel 30 i FN-konventionen om för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska de kunna delta i kulturlivet på samma villkor som andra. Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga. Det är vad projektet […]

Webbinarium 9 november: Vägen till hjälpmedlet – metodik, pedagogik och teknik för alla yrkesgrupper

Under 2017 kommer vi att hålla ett antal webbinarier på temat  Digital ADL eller Smarta mobiler som hjälpmedel för personer med dövblindhet. Temat för del 4: Vägen till hjälpmedlet – metodik, pedagogik och teknik för alla yrkesgrupper Ur innehållet: Utprovning, anpassning och utbildning i hjälpmedel baserade på smarta mobiler som en del i rehabiliteringen. Konkreta […]