Inlägg av Lena Göransson

Nationell grundkurs om förvärvad dövblindhet 2018

Målgrupp: Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara anställda inom stat, region/landsting och kommun. Det kan vara i verksamheter som skola och barnomsorg, barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Målsättning: Målsättningen med grundkursen är att den ska […]

Seminarium 16 november 2017: En dag om taktil kommunikation

Resurscenter dövblind inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor bjuder in till en dag om taktil kommunikation. Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till er som har daglig kontakt med personer med medfödd/tidig dövblindhet. Innehåll: Flerpartsamtal och känslomässiga uttryck. Programmet varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar. Föreläsare: Annika Maria Johannessen, rådgivare på […]

Regionala seminarier 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Under 2018 kommer vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor att bjuda in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”. Föreläsare är professor Claes Möller och pedagog Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes har mångårig erfarenhet av dövblindhet, både som läkare och forskare, och Linda är pedagog, med inriktning […]

Seminarium Stockholm 11 april 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”. Föreläsare är professor Claes Möller och pedagog Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes har mångårig erfarenhet av dövblindhet, både som läkare och forskare, och Linda är pedagog, med inriktning på kommunikation, och har […]

Seminarium Örebro 26 september 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”. Föreläsare är professor Claes Möller och pedagog Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes har mångårig erfarenhet av dövblindhet, både som läkare och forskare, och Linda är pedagog, med inriktning på kommunikation, och har […]

Seminarium Uppsala 21 november 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”. Föreläsare är professor Claes Möller och pedagog Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes har mångårig erfarenhet av dövblindhet, både som läkare och forskare, och Linda är pedagog, med inriktning på kommunikation, och har […]

Seminarium Lund 5 december 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”. Föreläsare är professor Claes Möller och pedagog Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes har mångårig erfarenhet av dövblindhet, både som läkare och forskare, och Linda är pedagog, med inriktning på kommunikation, och har […]