Distanskurser

Här hittar du våra aktuella DISTANSKURSER. I dagsläget erbjuder vi endast en kurs: ”Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet”. Vi planerar för att under 2017 ta fram en distanskurs som har fokus på ”Äldre med nedsatt syn och hörsel”. Vi tar gärna emot förslag på teman till distanskurser.

Kontaktperson: Monika Estenberger