Seminarium Uppsala 21 november 2018: Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning

Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”.

Dövblindhet är sällsynt och ofta svårdiagnosticerat. Mycket händer inom fältet, inte minst vad gäller forskning. Vi känner nu till flera nya syndrom, bland annat CAPOS, Brown-Vialetto-Van Laere syndrom 2 och PHARC, vilket förbättrar möjligheterna till korrekt diagnos och habilitering.

Föreläsare är professor Claes Möller och pedagog Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes Möller har många års erfarenhet som både läkare och forskare inom fältet. Eftersom han nu lämnar sina olika professionella roller och detta är en mycket efterfrågad föreläsning vill vi att så många som möjligt runtom i landet ska få möjlighet att delta. Linda Eriksson är pedagog, med inriktning på kommunikation – ett av de områden som påverkas mest – och har själv livslång erfarenhet av att leva med dövblindhet.

Vi vänder oss i första hand till läkare samt till personal som arbetar med habilitering och rehabilitering inom landstingen/regionerna. Detta är ett unikt tillfälle – missa inte chansen att delta!

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs!

Tid: 21 november kl 13.00 – 16.30

Plats: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Hedstrandsalen, ingång 70 (bv)

Sista anmälningsdag: 22 oktober