Grundkurser

Under rubriken GRUNDKURSER kan du hitta våra två olika inriktningar som vi erbjuder regelbundet efter behov och efterfrågan.

Läs mer om Grundkurs om medfödd/tidig dövblindhet
Läs mer om Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Kontaktperson: Monika Estenberger

Aktuella grundkurser