NKCDB
UTBILDNING

Moment 3: Sinnenas samspel (sensorisk integration) (Preview)

Du måste först avsluta Moment 2: Dövblindhet och dess konsekvenser innan du får tillgång till denna lektion

Sinnenas samspel

Sinnenas samspel (sensorisk integration)

Våra sinnen samspelar på olika sätt för ge en helhetsbild av oss själva och vår omvärld. Hos personer med dövblindhet finns en nedsättning eller avsaknad av både syn och hörsel vilket innebär att sinnena inte kan kompensera för varandra. Också när det finns funktionella syn- och hörselrester krävs mycket energi för att använda dem.
För att få förutsättningar för att uppfatta omvärlden som en helhet och minska energiåtgången bör omgivningen alltid erbjuda taktilt/kroppsligt stöd. Det är en förutsättning för att kunna uppfatta omvärlden och skapa mening och sammanhang.

sinnenassamspelAtt läsa

Syn, hörsel, taktilitet och sinnenas samspel

Mo Gårds förlag

http://www.mogard.se/produkt/syn-horsel-taktilitet-och-sinnenas-samspel/

Titta på

Pröva

sansetap
Gå in och pröva syn och hörselsimulator på följande länk: http://www.sansetap.no/simulator/

dvd

Titta på

Titta också på videosekvens 1e på DVD skivan och se på sinnenas samspel.

Reflektera

Fundera på vilka sinnen som personen med dövblindhet använder. Fundera också på hur omvärlden kan presenteras så klokt som möjligt för en person med dövblindhet.

Praktisk övning

Gör om de praktiska övningarna i moment 2 och ha nu fokus på dina fungerade sinnen och hur de samspelar

Reflektera

Hur tänker du kring det taktila sinnet?
Hur upplevde du detta när du själv testade att ha dövblindet?

Tillbaka till:Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet