NKCDB
UTBILDNING

Moment 2: Dövblindhet och dess konsekvenser (Preview)

Du måste först avsluta Moment 1: De nationella aktörerna innan du får tillgång till denna lektion

Dövblindhet och dess konsekvenser

Dövblindhet och dess konsekvenser

Personer med dövblindhet är en grupp med stora olikheter och variationer Kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet ser väldigt olika ut beroende på när i livet dövblindheten inträffar och om man kan använda sin eventuella syn och/eller hörselrest. Dövblindheten och dess konsekvenser yttrar sig väldigt olika för olika personer och i olika situationer. Tidig/medfödd dövblindhet påverkar framförallt utvecklingen av kommunikation. För att kunna utvecklas, vara aktiv och delaktig krävs en fysisk och social omgivning som är flexibel och kan skapa de rätta förutsättningarna.

Att titta på

Filmen definitioner från tresinnade till dövblindhet och framåt är inspelad 2012 och får därför ses som en historisk beskrivning. Det innebär att den senaste revideringen av den Nordiska definitionen om dövblindhet (länk) inte omnämns.
Kerstin Möller har tre målsättningar med filmen
• Att visa att definitioner kan ha(har olika betydelser beroende på vilken roll man har, till exempel professionell, politiker eller en person med dövblindhet.
• Att reflektera kring människosyn och dess betydelse för begreppet dövblindhet.
• Att gå igenom några definitioner och spegla dem mot människosynen.


Om filmen inte fungerar som du vill, välj visa i fullskärm!

Att läsa

• Läs om dövblindhet på de olika hemsidorna
• Skriv ut den Nordiska definitionen om dövblindhet och läs igenom den. Definitionen finns också på respektive hemsida:

Länkar:
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB

• Kommunikation och medfödd dövblindhet I.  Läs kapitel 1 sid 9-20, fortsätt med sid 21-39. När du kommer till sidan 29 är det dags att titta på de första videoexemplen.

Titta på

dvdPersoner som är blinda och döva. Titta på exempel 1b och 1c. Följ även med i förklaringarna av videoexemplen på sid 77.
Personer som är blinda med funktionell hörselrest. Titta på exempel 2b, 2c, 2e och 2f. Läs även förklaringarna på sid 79-84.
Personer som är döva med funktionella synrester. Titta på exempel 3b, 3c, 3d och 3f samt förklaringarna på sid 86-87.
Personer med både syn-och hörselrester. Se exempel 4c och 4d. Följ förklaringarna på videoexemplen på sid 90-91.

Reflektera

Reflektera över de fyra olika undergrupperna. Vad finns det för likheter/olikheter? Hur ser konsekvenserna ut?
Vilka förutsättningar ser du som nödvändiga för utveckling och inlärning för personer med dövblindhet?

Praktiska övningar

Övning 1.

Ta på dig en ögonbindel och ett par hörselkåpor/öronproppar. Duka köksbordet för frukost och börja äta.

Reflektera:
Fundera över tidsaspekten. Klarade du av frukosten lika snabbt som vanligt? Hur hittade du allt som skulle fram? Hur blev placeringen på bordet? Hade du några speciella strategier?

Övning 2.

Ta på dig en ögonbindel och ett par hörselkåpor/öronproppar. Sitt med vid en fikasituation på arbetet eller hemma tillsammans med andra (cirka 15 min). Be dina kolleger eller din familj att hjälpa dig så du får kaffe och tilltugg.

Reflektera:

Fundera över tidsaspekten. Hur uppfattade du smaker och dofter? Hur upplevde du den sociala situationen?

Tillbaka till:Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet