NKCDB
UTBILDNING

Moment 4: Samspel och kommunikation (Preview)

Du måste först avsluta Moment 3: Sinnenas samspel (sensorisk integration) innan du får tillgång till denna lektion

Samspel och kommunikation

Samspel och kommunikation.

När det gäller personer med medfödd/tidig dövblindhet bör kommunikationsutvecklingen prioriteras som den främsta habiliteringsinsatsen. Att förstå och bli förstådd är något som alla människor har behov av för att kunna hantera omvärlden. Socialt samspel är grunden för kommunikationsutveckling och en process där två individer ömsesidigt påverkar varandras handlingar. Kommunikation är en form av samspel där meningsinnehåll överförs med hjälp av olika uttryck som uppfattas och tolkas av motparten.

För personer med medfödd/tidig dövblindhet är det den kroppsliga/taktila uttrycksformen ofta helt avgörande. Det betyder att de använder kropp och händer, både när de uttrycker något själva och i synnerhet när de avläser vad andra uttrycker. Dessa uttryck har ofta sitt ursprung i egna kroppliga och/eller känslomässiga upplevelser.

fran-upplevelse-till-samtalAtt läsa

Läs de två sista kapitlen, sid 41-61, i boken Kommunikation och medfödd dövblindhet I

Ladda hem: Från upplevelse till samtal

Ladda hem eller beställ kostnadsfritt häftet Personer med medfödd/tidig dövblindhet – hur kan vi förstå varandra?

dvd

Att titta på

Fingertopparnas språk.

http://www.ur.se/Produkter/136342-Barnet-och-orden-om-sprak-i-forskolan-Fingertopparnas-sprak

Se också filmerna om kommunikation:

  • 1a
  • 1d
  • 2a
  • 2d
  • 3a
  • 3e
  • 4a
  • 4b
  • 4e
  • 4f

på DVD-skivan och läs tillhörande texter till exemplen.

Reflektioner

Vilka tankar väcker filmerna hos dig?

I filmklippen förekommer olika former av kommunikation. Vilka?

Vad är viktigt att tänka på som samspels- och kommunikationspartner?

Tillbaka till:Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet